Groepen

Bij Lotte heeft twee horizontale groepen en twee verticale BSO-groepen:
• De Hummels is onze baby/dreumesgroep met kinderen van ongeveer 3 tot 22 maanden.
• Boefjes en Bengels is onze peutergroep met kinderen van ongeveer 22 maanden tot 4 jaar.
• BSO ’t Honk van 4-10 jaar, deze is gevestigd aan de Apeldoornseweg 1E.
• BSO Spetters van 4-10 jaar, deze is gevestigd aan de Spoorstraat 22.

 

Waarom horizontale groepen bij Lotte?

Kinderen hebben altijd voldoende speelkameraadjes in een horizontale groep. Dit sluit aan bij onze visie dat kinderen veel van elkaar leren. Kinderen van dezelfde leeftijd hebben vaak een zelfde ontwikkeling en interesse in het spel, waardoor ze elkaar begrijpen, elkaar aanvullen en genieten van elkaars aanwezigheid. Humor is eveneens een belangrijke factor bij leeftijdsgenootjes.

Binnen een horizontale groep zit nog zoveel verschil in leeftijd en ontwikkeling dat ook binnen horizontale groepen het principe van een keer de jongste, de middelste en de oudste zijn aanwezig is. Hoe jonger kinderen zijn hoe meer ontwikkelingsniveaus er zijn binnen een jaar. Bij de peutergroep is de groep zowel homogeen als heterogeen. Hier komen twee- en driejarige kinderen samen. Een kind is een keer de jongste, de middelste en de oudste. Kinderen leren zo veel van elkaar.

Bij het werken op horizontale groepen kunnen leidsters heel gericht inspelen op het ontwikkelingsniveau van kinderen. De veiligheid van de kinderen is beter gewaarborgd in horizontale groepen, omdat een peuter tijdens zijn spel bijvoorbeeld een baby niet kan bezeren. Voor baby’s wordt de rust extra goed gewaarborgd in een horizontale groep omdat zij niet omringd zijn door enthousiast spelende en ontdekkende peuters.

In een horizontale groep kan de dag beter worden gestructureerd, omdat alle kinderen vrijwel een zelfde ritme hebben. De inrichting van de ruimten en de geboden activiteiten zijn aangepast aan de wensen en de behoeften van de kinderen in de betreffende leeftijdscategorie. De voorbereide omgeving sluit daarom nauw aan bij de specifieke groepen en is daardoor uitnodigend en uitdagend voor elk kind. Kinderen kunnen in elke groep alles zelf pakken. Bij de peuters hoeven kleine of ‘gevaarlijke’ voorwerpen niet hoog worden weggezet omdat er jongere kinderen in de groep zijn. Met name bij de peuters kan in een horizontale groep veel meer op maat worden geboden.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden KDV bij Lotte

Algemene voorwaarden BMK