Geschiedenis Bij Lotte

De deuren van kinderopvang ‘bij Lotte’ gingen open in oktober 2015. Door de vele kinderaanmeldingen in 2015 is bij Lotte in een korte tijd gegroeid van twee naar vier groepen. Er is een tweede BSO in 2016 opgezet in de Sint Andreasschool, ook voor kinderen van andere openbare scholen. Hierdoor is een hechte samenwerking de Sint Andreasschool ontstaan. Ook heeft Lotte in 2018 gekozen om een andere weg in te slaan wat betreft de pedagogische visie. Onze verticale groep is opgeheven en heeft plaatsgemaakt voor twee horizontale groepen. Een eigen nieuwe locatie voor de baby/ dreumes groep en een eigen peutergroep. Deze keus is weloverwogen gemaakt na meerdere cursussen/ scholingen te hebben gevolgd binnen de visie. Deze groepswijziging sluit meer aan bij elk kind persoonlijk waarbij respect, vertrouwen en rust de belangrijkste aspecten zijn in de benadering van de kinderen. Na de uitbreiding van de baby/ dreumesgroep zal bij Lotte voorlopig geen groepen meer openen. Het is belangrijk om samen met het huidige team de verdieping in te gaan binnen de visie en samen te gaan bouwen aan een mooiere wereld. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.

Lotte is van mening dat opvang veel verder gaat dan alleen een oppascentrale. Ze heeft in haar carrière tijd als leid(st)er veel gezien en ervaren waar de kijk op kinderen ‘magertjes’ in de praktijk werd uitgevoerd. Het pedagogisch beleid bleef vaak bij een paar mooie woorden op papier wat vervolgens weer verdween in de kast en onder het stof kwam te zitten. In 2015 kwam het verlangen om een kinderopvang te starten met visie en inhoud die in de praktijk zichtbaar en voelbaar is.

Bij Lotte bereiden we kinderen voor op de wereld. We leveren een actieve bijdrage naar een mooiere wereld. Het start allemaal bij jezelf. Wie wil je zijn en waar sta je voor? Bij Lotte gaat een laag dieper dan de reguliere opvang. Alles is gerelateerd aan het mens- kind en maatschappij beeld. Het ‘ zelf’ en de wereld om het kind heen. Dit is de kern van onze visie. Ons streven is om een derde partner te zijn in de opvoeding van een kind.

Bij Lotte is geïnspireerd door o.a. de pedagogische stroming van Maria Montessori. Deze visie wordt tot op heden steeds meer verankerd in de wortels van de basis attitude van de leid(st)ers bij Lotte. Bevrijding van het kind door een nieuwe verhouding kind-volwassene ( kern van deze visie). We gaan er vanuit dat wanneer kinderen in totaliteit echt gezien en gehoord worden, het mooiste en beste uit het kind komt, zonder (te)veel inbreng van de volwassene. Kinderen zijn competent, leergierig en nieuwsgierig en hebben zeer veel kwaliteiten in zich. Een doordachte, uitdagende voorbereide omgeving sluit hierbij optimaal aan.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden KDV bij Lotte

Algemene voorwaarden BMK