Informatie

Opvangmogelijkheden

Halve dagen, dagen om de week en flexibele opvang is bij ons niet mogelijk.

Opvang dagen voor de Kinderopvang dienen minimaal 2 dagen te worden afgenomen. Dit bevordert het intrinsieke proces van veiligheid, hechting en vertrouwen voor een kind. Er wordt een uitzondering op de regel gemaakt als de 2de opvangdag niet meteen mogelijk is.

Opvang dagen voor de Buitenschoolse opvang adviseren wij twee BSO-middagen. Echter is het op de BSO mogelijk om ook 1 BSO middag af te nemen.

Openingstijden baby/ dreumesgroep en Peutergroep

7.15 uur tot 18.30 uur

Hele dag

Brengtijd: 7.15 uur – 9.00 uur
Haaltijd: 16.30 uur – 18.30 uur

Openingstijden BSO

BSO is geopend vanaf 14:15 op korte middagen
en op woensdag en vrijdagmiddag van 12:00 – 18:30.

Doorstroming groepen

Bij Lotte biedt automatisch doorstroming van de baby/ dreumes groep naar de peutergroep. U ontvangt beide bezettingen in een contract voor de kinderopvang. Voor de buitenschoolse opvang moet u zich apart aanmelden.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden