Informatie

Opvangmogelijkheden

Halve dagen, dagen om de week en flexibele opvang is bij ons niet mogelijk.

Opvang dagen voor de Kinderopvang dienen minimaal 2 dagen te worden afgenomen. Dit bevordert het intrinsieke proces van veiligheid, hechting en vertrouwen voor een kind. Er wordt een uitzondering op de regel gemaakt als de 2de opvangdag niet meteen mogelijk is.

Opvang dagen voor de Buitenschoolse opvang adviseren wij twee BSO-middagen. Echter is het op de BSO mogelijk om ook 1 BSO middag af te nemen.

Openingstijden baby/ dreumesgroep en Peutergroep

7.15 uur tot 18.30 uur

Hele dag

Brengtijd: 7.15 uur – 9.00 uur
Haaltijd: 16.30 uur – 18.30 uur

Openingstijden Peuterspeelzaal

8.30 – 12.30 uur

Brengtijd: 8.30 uur
Haaltijd: 12.30 uur

Openingstijden BSO

De BSO is geopend vanaf 14:15 op de korte middagen (maandag, dinsdag, donderdag)
Op de woensdag en de vrijdag vanaf 12:15 – 18.30. Op vrijdag kunnen de openingstijden wisselend zijn. We kunnen ook vanaf 14:15 uur geopend zijn. Dit is afhankelijk van of er kinderen zijn die in de kleuterklas zitten en eerder vrij zijn.

BSO Honk: Open van maandag t/m donderdag
BSO Spetters: Open op maandag t/m vrijdag

*Op woensdagmiddag is de BSO geopend op BSO t Honk.

Tijdens de schoolvakanties is de BSO de gehele week geopend van 7.15-18.30 uur.

Doorstroming groepen

Bij Lotte biedt automatisch doorstroming van de baby/ dreumes groep naar de peutergroep. U bent als ouder dus alleen verzekerd van een plek van 0-4 jaar. Let op! Voor de BSO geldt de afspraak dat deze opvang apart aangevraagd dient te worden door de ouder zelf. Wees er tijdig bij als u interesse heeft in de Buitenschoolse opvang. Houdt u rekening met een eventuele wachtlijst voor de maandag, dinsdag en de donderdag middagen. U kunt de BSO aanvragen via info@kinderopvangbijlotte.nl.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden KDV Bij Lotte

Download algemene voorwaarden Brancheorganisatie

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden KDV bij Lotte

Algemene voorwaarden BMK