Klachtenregeling

Interne klachtenregeling

Kinderopvang Bij Lotte werkt preventief om zo min mogelijk ontevredenheid te creëren bij ouders. De opvang moet een fijne en gemoedelijke plek zijn waar respect is voor ieder zijn mening. Mocht er ontevredenheid zijn over de geboden diensten, zullen wij deze klacht zorgvuldig behandelen. In de meeste gevallen worden de klachten direct opgelost met de betrokkene(n). Mocht er niet naar tevredenheid worden gehandeld dan is er een klachtenreglement die geraadpleegd zal worden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen binnen een situatie. Het zal de kwaliteit van Bij Lotte aanvullen.

Externe klachtenregeling

Kinderdagopvang Bij Lotte is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting die kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang e.d. Als ouders zich niet voldoende gehoord of gezien voelen hebben zij de mogelijkheid zich te wenden tot dit orgaan. Wij Bij Lotte doen ons uiterste best op het gebied van klachten. Klachten zijn bij Kinderopvang Bij Lotte niet iets negatiefs maar het is een unieke kans om elkaar beter te leren begrijpen en de eventuele zwakke plekken binnen de organisatie te verbeteren. Het gaat tenslotte om het welzijn van kinderen en openheid en transparantie onderling. Dit zijn kernwaardes die Bij Lotte centraal staan.

Website van de Geschillencommissie toegespitst op de kinderopvang

Verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

De Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9:00 – 17:00 uur

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden KDV bij Lotte

Algemene voorwaarden BMK