De oudercommissie

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Wie zit er in de oudercommissie?

Elke ouder die een kind op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie / het bijbehorende gastouderbureau plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het ‘aanname beleid’ en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in hun oudercommissiereglement. We adviseren een oneven aantal leden; dan is er bij stemming altijd sprake van een meerderheid.

Wie zit er niet in de oudercommissie?

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u onze voorzitster mailen: oudercommissiebijlotte@gmail.com

U kunt u via deze mail ook aanmelden als u interesse heeft om lid te worden van de Oudercommissie of als u een keer een vergadering wil bijwonen. U kunt de Oudercommissie ook suggesties aan de hand doen. Wellicht kunnen zij uw vraag/suggestie etc. inbrengen in een Oudercommissievergadering.

 

 

Onze Oudercommissieleden stellen zich hieronder aan u voor:

Alette 
Hallo, mijn naam is Alette Beerling-Huuskes. Met mijn man Mark heb ik een zoon Tijmen (Kruimels) en dochter Elvine (Hummels), die op de dinsdag en donderdag naar Lotte gaan. Wij wonen nu bijna 5 jaar in Hattem. Ik werk als projectleider energietransitie bij Tauw in Deventer. Tijmen en Elvine zijn erg tevreden bij Lotte op de opvang en daarom wil ik me graag inzetten voor de prettige gang van zaken op de kinderdagopvang en de visie versterken.

Linda
Mijn naam is Linda Bos. Ik ben getrouwd met Joost en we wonen sinds 2016 in Hattem. Onze kinderen Pien (Kruimels) en Caro (Hummels) gaan op maandag en donderdag met veel plezier naar Bij Lotte. Sinds maart 2019 zit ik in de oudercommissie van Bij Lotte. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij FHI in Leusden. We organiseren diverse events, beurzen en andere marketingactiviteiten voor onze leden in de technologie.

Talitha
Mijn naam is Talitha van der Ziel. Sinds maart 2019 ben ik lid van de oudercommissie. Denis en ik hebben twee kinderen, onze dochter Neema gaat twee dagen per week naar de kruimels en onze zoon Elon gaat twee dagen per week naar de hummels. Ik werk als fysiotherapeut in een verpleeghuis. Onze kinderen gaan met veel plezier naar de kinderopvang. We vinden het belangrijk dat ze zich prettig voelen op de opvang, maar ook dat ‘achter de schermen’ van de opvang alles goed loopt. Daar draag ik graag een steentje aan bij als lid van de oudercommissie.

Liesbeth
Hoi, ik ben Liesbeth, en samen met Koen, Linde (nov ‘18) en Fleur (maart ‘21) woon ik met veel plezier in Hattem. Ik werk drie dagen per week als docent Frans op de Noordgouw in Heerde, en op twee van die dagen gaan Linde en Fleur naar Bij Lotte. Ze hebben het hier erg naar hun zin, en als ik hoor en zie hoe hun dagen er daar uitzien, dan snap ik dat wel! In mijn vrije tijd spreek ik graag af met familie en vrienden, of zijn we bezig in ons klushuis. Ik hoop als lid van de oudercommissie een bijdrage te kunnen leveren aan de fijne opvang die Bij Lotte is.

Joyce
Dag, mijn naam is Joyce Peekel. Ik woon samen met mijn vriend Martin Winkel en onze twee dochters, Floor (sept 2019) en Sofie (mei 2021), in een fijn (klus)huis. Ik werk als GZ-psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. Op donderdag en vrijdag gaan onze dametjes met veel plezier naar de opvang. We zijn erg tevreden hierover en daar wil ik als lid van de oudercommissie graag mijn steentje aan bijdragen.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden