De oudercommissie

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Wie zit er in de oudercommissie?

Elke ouder die een kind op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie / het bijbehorende gastouderbureau plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het ‘aanname beleid’ en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in hun oudercommissiereglement. We adviseren een oneven aantal leden; dan is er bij stemming altijd sprake van een meerderheid.

Wie zit er niet in de oudercommissie?

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u onze voorzitster mailen: oudercommissiebijlotte@gmail.com

U kunt u via deze mail ook aanmelden als u interesse heeft om lid te worden van de Oudercommissie of als u een keer een vergadering wil bijwonen. U kunt de Oudercommissie ook suggesties aan de hand doen. Wellicht kunnen zij uw vraag/suggestie etc. inbrengen in een Oudercommissievergadering.

 

 

Onze Oudercommissieleden stellen zich hieronder aan u voor:

Alette 
Hallo, mijn naam is Alette Beerling-Huuskes. Met mijn man Mark heb ik een zoon Tijmen (Kruimels) en dochter Elvine (Hummels), die op de dinsdag en donderdag naar Lotte gaan. Wij wonen nu bijna 5 jaar in Hattem. Ik werk als projectleider energietransitie bij Tauw in Deventer. Tijmen en Elvine zijn erg tevreden bij Lotte op de opvang en daarom wil ik me graag inzetten voor de prettige gang van zaken op de kinderdagopvang en de visie versterken.

Liesbeth
Hoi, ik ben Liesbeth, en samen met Koen, Linde (nov ‘18) en Fleur (maart ‘21) woon ik met veel plezier in Hattem. Ik werk drie dagen per week als docent Frans op de Noordgouw in Heerde, en op twee van die dagen gaan Linde en Fleur naar Bij Lotte. Ze hebben het hier erg naar hun zin, en als ik hoor en zie hoe hun dagen er daar uitzien, dan snap ik dat wel! In mijn vrije tijd spreek ik graag af met familie en vrienden, of zijn we bezig in ons klushuis. Ik hoop als lid van de oudercommissie een bijdrage te kunnen leveren aan de fijne opvang die Bij Lotte is.

Joyce
Dag, mijn naam is Joyce Peekel. Ik woon samen met mijn vriend Martin Winkel en onze twee dochters, Floor (sept 2019) en Sofie (mei 2021), in een fijn (klus)huis. Ik werk als GZ-psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. Op donderdag en vrijdag gaan onze dametjes met veel plezier naar de opvang. We zijn erg tevreden hierover en daar wil ik als lid van de oudercommissie graag mijn steentje aan bijdragen.

Judith
Mijn naam is Judith Heukers. Samen met mijn man Vincent wonen we sinds 2018 in het mooie Hattem. Onze kinderen Brent Jorne en Elouan Bodhi gaan al een aantal jaren met veel plezier naar ‘bij Lotte’. We hebben destijds een bewuste keuze gemaakt voor deze opvang, dit maakt dat ik graag wil meedenken in de oudercommissie en waar mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Ik ben werkzaam als zorgconsulent in de gehandicaptenzorg, orthopedagogisch behandelcentrum van ’s Heeren Loo te Ermelo.

Caroline
Mijn naam is Caroline Janssen en samen met Hugo Kramer heb ik twee kinderen, Phileine van drie en IJsbrand van één. Allebei gaan zij met heel veel plezier naar ‘Bij Lotte’. Toen we de keuze voor opvang moesten maken was deze heel snel gemaakt. De persoonlijke en kleinschalige aanpak van ‘Bij Lotte’ sprak ons aan en we ondersteunen de visie. ‘Bij Lotte’ en alle bevlogen medewerkers maken de opvang een hele fijne plek om drie dagen per week onze kinderen te laten spelen. Persoonlijk vind ik het belangrijk om daar als ouder bij betrokken te zijn. De opvang is een verlengstuk van onze opvoeding. Dat is voor mij ook de reden dat ik graag participeer in de Oudercommissie. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Intraverte als directielid met het aandachtsgebied bedrijfsvoering. Intraverte is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag. Daarnaast geniet ik graag met mijn gezin, familie en vrienden van mijn vrije tijd.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden KDV bij Lotte

Algemene voorwaarden BMK