Boefjes en Bengels

Dagritme peutergroep

Peuters kunnen tussen 7.30 en 9.00 uur worden gebracht, maar bij voorkeur voor 8.45 uur. De leidster gaat naar het kind en de ouder toe om hen te begroeten en om eventuele bijzonderheden te horen van de ouder. Eerst wordt er vrij gespeeld in de groep. Soms wordt er rond 9.00 uur een kring gemaakt. De kinderen praten met de leidster over leuke of bijzondere gebeurtenissen of er wordt aandacht besteed aan het thema waarop op dat moment mee gewerkt wordt. Er worden ook andere activiteiten met de kinderen gedaan zoals: voorlezen, zingen, een kringspelletje of het geven van een ‘lesje’. Een kring is altijd een talige activiteit. Het kringmoment kan ook aan het eind van de ochtend of in de middag plaatsvinden.

Vanaf 9.30 uur is het tijd om fruit te eten. De peuters mogen vooraf meehelpen om het fruit klaar te maken. De peuters die al trek hebben, gaan aan tafel zitten bij een leidster of stagiaire. Peuters pakken zelf een schaaltje, een vork en een glas. Ze schenken zelf hun drinken in en scheppen fruit in hun schaaltje. Meestal kunnen de kinderen kiezen tussen twee soorten drinken: thee en water met fruit. Kinderen die nog fijn aan het spelen zijn, pakken hun fruit iets later. Kinderen die klaar zijn, wassen hun schaaltje, vork en glas af. Ze wassen hun handen en mond en maken hun tafel schoon alvorens weer verder te spelen/werken.

Kinderen die nog een luier om hebben, worden na het fruit verschoond. Kinderen die zindelijk zijn, geven zoveel mogelijk zelf aan als ze naar de wc moeten. Oudste peuters gaan veelal zelfstandig naar het toilet. Leidsters verschonen kinderen die alleen geplast hebben bij voorkeur staand. Als een kind staat en de leidster zit op gelijke hoogte met het kind dan is er sprake van gelijkwaardigheid. Een kind dat op de commode ligt, geeft zich eigenlijk over aan de volwassene en ondergaat de handelingen van de verschoning. Staand kan een kind veel beter meewerken met de handelingen van de leidster. Het kind is dan een actief, gelijkwaardig participant. Poepluiers worden meestal op de commode verschoond waarbij het kind wel een liggende positie aanneemt.

Tussen ca. 10.15 en 11.15uur wordt er buiten gespeeld. Een enkele keer (bijvoorbeeld als het warm is of als het motregent) kunnen kinderen kiezen of ze buiten of binnen willen spelen. Eén leidster gaat dan naar buiten met een aantal kinderen en de andere leidster blijft binnen. Rond 11.00 uur kleden de peuters die gaan slapen zich om. Ze proberen zich met hulp van de leidsters zoveel mogelijk zelf uit- en aan te kleden.

Tussen 11.45 en 12.15 uur gaan de kinderen brood eten. Na het zingen van “Smakelijk eten”, schenken kinderen hun drinken (melk of thee) in en smeren ze hun eigen boterham. De eerste boterham is met hartig beleg. Eén van de volgende boterhammen of cracker mag met ‘zoet’ (bijv. appelstroop of jam), tenzij anders aangegeven door de ouders. Na het brood eten, ruimen kinderen hun gebruikte spullen op door ze naar het peuteraanrecht te brengen. Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, worden na het eten verschoond. Kinderen die nog slapen, worden vervolgens naar bed gebracht.

Elk kind dat gaat slapen heeft een schoon lakentje op het bed, dit in verband met de hygiëne. Peuters die niet gaan slapen, spelen samen in de groep. De kinderen slapen vaak tot maximaal 14.30 uur. Een kind dat wakker is, wordt uit bed gehaald. Het kind wordt eventueel verschoond en kleedt zich vervolgens aan onder begeleiding van de leidster of een stagiaire. Als iedereen is aangekleed –het is dan meestal 15.00 uur -gaan ze aan tafel. Eerst wordt er weer o.a. “Smakelijk eten” gezongen en vervolgens wordt gedronken. Bij het drinken krijgen de kinderen iets te eten, veelal een rauwkostsnack. Na het eten en drinken, maken de kinderen hun handen en gezicht schoon en gaan ze spelen in de groep of buiten.

Rond 16.30/17.00 uur worden er nog crackers aangeboden aan de kinderen die trek hebben. Daarna worden de eerste kinderen weer opgehaald door hun ouders. Kinderen die tussen 18.00 en 18.30 uur opgehaald worden, bieden we nog een boterham of ander voedsel aan. We vinden het als opvang belangrijk dat ontbijt en warm avondeten thuis aangeboden wordt.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden KDV bij Lotte

Algemene voorwaarden BMK