Corona beleid, Veiligheid en hygiëne

Nederland is in de ban van Corona. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM op en bespreken deze met ouders en leidsters. Ons beleid gezondheid en hygiëne is een zeer belangrijk onderdeel binnen onze kinderopvang. We hebben een speciaal facilitair team, die de veiligheid en hygiëne waarborgt op de locaties. De leidsters kunnen hierdoor meer ‘kindgericht’ blijven werken, omdat ze in bepaalde taken ondersteund worden. Onze beleidsmedewerker maakt het beleid bespreekbaar tijdens iedere vergadering. We dragen samen de verantwoordelijkheid om de kinderen de beste plek te bieden die er is. Deze plek is schoon, fris en veilig. Ons beleid kunt u inzien via onze ouderlogin.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte
Veenburgerweg 7
8051 CG Hattem

Algemene voorwaarden